Algemene voorwaarden.

 

De deelnemer wordt geacht zich aan de door Yogacentrum Metta gegeven instructies en vastgestelde reglementen te houden en deze te zullen naleven.

De cursist neemt deel aan de lessen op eigen risico en verantwoordelijkheid en de kosten van enig ongeval of letsel worden geheel door hem/haar gedragen.

De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van deelname aan de lessen kan ontstaan voor eigen risico zijn.

Tevens zal de cursist Yogacentrum Metta vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.  

De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten.

Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.

Yogacentrum Metta vraagt de cursist lichamelijke en/of psychische klachten vóór deelname aan de les te melden aan de docent.

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now